Ontwikkelingspioniers

Dit is COD.

Wij zijn daadkrachtig, volhardend en creatief. Elke dag laten wij ons leiden door 3 principes:

Pionieren
Wij verleggen grenzen, voor onszelf en de gebieden die wij ontwikkelen.

Creëren
Wij smeden samenwerkingen en duurzame plekken met blijvende impact op de stad.

Inspireren
Wij maken ruimte zodat nieuwe en gedurfde ideeën kunnen worden toegepast.

“Wij maken de stad: groen, leefbaar, klaar voor de toekomst, gezellig, mooi, beter, uniek, duurzaam en gezond.”

Onze bedrijfscultuur

Team COD vraagt betrokkenheid, loyaliteit en onderling respect. Dit krijg je ook terug. Je krijgt veel inspraak, alles kan en mag gezegd worden. Jouw mening doet er toe. Samenwerken in originele en uitdagende teams. Daar krijgen we energie van. De dagelijkse werkwijze kan je zelf bepalen. Vallen mag, je krijgt ruimte. Resultaat gericht, lachen en successen vieren. Daar zijn we goed in.

Het team

Ons team kenmerkt zich door energie en creativiteit en een open blik gericht op kansen. We ontdekken en nemen initiatief door eigen projecten te ontwikkelen. Wát we ook doen, het draait bij ons niet alleen om functionaliteit. Het gaat om durven kiezen voor schoonheid in architectuur, om groots denken en het bestaande met nieuwe ogen zien. Wij zijn COD,
Development Pioneers.

TeamTeam

COD kenmerkt zich door energie en creativiteit