02 december, 2023

COD en Amvest maken met start sloop ruimte voor 472 woningen van ‘The Dialogue’

Transformatie Werkstad OverAmstel gaat van start
Amvest en COD zijn gestart met de sloop van een voormalig kantoorpand voor de realisatie van project The Dialogue aan de H.J.E. Wenckebachweg in het gebied Werkstad OverAmstel, op de grenslijn van de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel.

The Dialogue maakt de eerste permanente woningbouw mogelijk in Werkstad OverAmstel. Deelgebied Weespertrekvaart van Werkstad OverAmstel ligt binnen de A10 tegen het Bajeskwartier aan. Dit bedrijventerrein wordt getransformeerd naar gemengd woon-werkgebied. De gemeente Ouder-Amstel heeft Startbouwimpuls (SBI) ontvangen, hiermee is de start van de bouw van The Dialogue en het openbaar gebied verzekerd.

Het project is de pionier in deze gebiedstransformatie. Er ligt een ambitieus plan voor een kwalitatief hoogwaardig openbaar gebied met een park, grootschalige watercompensatie en de aansluiting op een al bestaande duurzame energievoorzieningen.

Zowel de inrichtingsplannen, de ambitieuze woningbouwopgave áls de aanvraag zijn in goed overleg met COD, Amvest, de Gemeente Ouder-Amstel en Gemeente Amsterdam tot stand gekomen. Met het verkrijgen van de subsidie hebben alle betrokken partijen het besluit kunnen nemen om dit omvangrijke project daadwerkelijk te starten.

Project The Dialogue
Amvest en COD herontwikkelen een oud kantoorgebouw aan de H.J.E. Wenckebachweg in Ouder- Amstel. The Dialogue wordt een duurzaam gebouw met 430 woningen, 42 zorgunits en circa 4.500 m2 aan commerciële voorzieningen. Er komen 123 sociale huurwoningen, 197 huurwoningen in het middensegment en 110 koopwoningen aangevuld met horeca, een kleinschalige supermarkt en bedrijvigheid. Het Amvest Residential Core Fund wordt eigenaar van de huurwoningen in het middensegment. Woningcorporatie Lieven De Key neemt de sociale huurwoningen af. Op de begane grond komt ‘Het Gastenhuis’, een woonvoorziening met 42 zorgunits voor mensen met dementie. Het Amvest Living & Care Fund wordt eigenaar van de zorgwoningen. De start van de bouw staat gepland voor het voorjaar 2024. De oplevering zal drie jaar later plaatsvinden.

Het ontwerp is van Cruz y Ortiz Arquitectos en het ontwerpteam bestaat verder uit Van Rossum RI, DGMR, Huygen en Pr8 Architecten. Pleijsier Bouw verzorgt de realisatie.

Werkstad OverAmstel
Gemeente Ouder-Amstel transformeert het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid van een klassiek bedrijventerrein naar een veelzijdig en levendig stedelijk gebied waar niet alleen gewerkt maar ook gewoond wordt: Werkstad OverAmstel. The Dialogue is hier straks het eerste permanente woningbouwproject. Ook het openbaar gebied en het groen rondom het mixed-use gebouw krijgt met deze ontwikkeling meer kwaliteit.